موعود

موعود

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کربلا» ثبت شده است

۰۵
مرداد

۰۱
مرداد

راه قدس  با کاهلی و تن آسایی و دل به جیفه بی مقدار دنیا بستن میانه ای ندارد...راه قدس  مرد جنگ میخواهد.

ندای «صلح ، صلح» برای همین است که ما بشنویم، نه اسرائیل  . آزادی هم «چماقی» است که بر سرما ساخته اند ، اگر نه هرگاه که منافع ابوالهول در خطر افتد ، حکم سانسور اخبار در سراسر امپراتوری ارتباطات به اجرا در می آید....