موعود

موعود

۴ مطلب با موضوع «سبک زندگی ایرانی اسلامی» ثبت شده است

۰۶
مرداد

اگر آدم های بیگانه و غریبه در بعد اقتصادی جامعه نفوذ کنند خطرناک است اما از آن خطرناک تر این است که بیایند در مرکز فرهنگی نفوذ کنند ذهن، ایمان و باورها و خط صحیح مردم را عوض کنند و در اختیار بگیرند ... و از  طریق فرهنگی بخواهند اثر بگذارند این همان چیزی است که بنده چند سال قبل از این نشانه ههای آن را در گوشه و کنار مشاهده کردم و « تهاجم فرهنگی را گفتم » بعضی پذیرفتند بعضی هم اصلش را انکار کردند و گفتند تهاجم فرهنگی اصلا وجود ندارد .

رهبر معظم انقلاب نماز جمعه ی تهران 79/2/23

۰۵
مرداد

۱۳
دی

عمق نگرانی ما، بیانگر فاصله ما از خداست...

مردم ما از کمبود ها و کسریها گله ندارند، آنچه مردم را می آزارد و صدایشان را در می آورد وجود تبعیضات ناروا و سوء استفاده از بیت المال است و بس! شهید محمد علی رجایی

۱۳
دی

 

  بانوی باحجابی در یکی از سوپرمارکیت‌های زنجیره‌ای در فرانسه خرید می‌کرد؛ خریدش که تمام شد برای پرداخت رفت پشت صندوق کونتر. صندق‌دار زنی بی‌حجاب و اصلً عرب بود ولی در فرانسه ......