موعود

موعود

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۹
اسفند

فاطمه زهرا(علیها السلام( دخت گرامى نبىّ اکرم حضرت محمد بن عبد الله)صلى الله علیهوآله وسلم)و مادر گرانقدرش حضرت خدیجه دختر خویلد، رضوان الله علیها است.فاطمه اطهر از پدر و مادرى که برجسته تر از آنان را تاریخ بشر سراغ ندارد بهوجود آمد، کسى در تاریخ بشریّت از تعالیم ودستوراتى نظیر دستورات پدرگرانقدر آنبزرگوار که چهره تاریخ را دگرگون ساخت، برخوردار نیست. فاطمه (سلام الله علیها) از چنین مادر و پدری به وجود آمده چه پدری و چه مادری ؛ مادری که