موعود

موعود

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قدس» ثبت شده است

۰۱
مرداد

راه قدس  با کاهلی و تن آسایی و دل به جیفه بی مقدار دنیا بستن میانه ای ندارد...راه قدس  مرد جنگ میخواهد.

ندای «صلح ، صلح» برای همین است که ما بشنویم، نه اسرائیل  . آزادی هم «چماقی» است که بر سرما ساخته اند ، اگر نه هرگاه که منافع ابوالهول در خطر افتد ، حکم سانسور اخبار در سراسر امپراتوری ارتباطات به اجرا در می آید....

۲۶
تیر

یک اتفاق ساده مرا بیقرار کرد
باید نشست و یک غزل تازه کار کرد
.
در کوچه می گذشتم و پایم به سنگ خورد
سنگی که فکر و ذکر دلم را دچار کرد