موعود

موعود

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شر مطلق» ثبت شده است

۱۱
مرداد

ما اسرائیل را شر مطلق می دانیم .بدتر از اسرائیل در جهان وجود ندارد. اگر اسرائیل با شیطان درگیر شود، در کنار شیطان خواهیم ایستاد . اگر اسرائیل با چپ درگیر شود ، در کنار چپ خواهیم ایستاد . اگر اسرائیل با راست درگیر شود ، در کنار راست خواهیم ایستاد . شعار اسرائیل شر مطلق است به این معناست ...