موعود

موعود

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حزب اللهی» ثبت شده است

۰۵
مرداد

افرادی که از قوانین شرع تخلف کرده و سیره ی انسان کامل را در عمل نقض میکنند هر چند که ظاهر خوبی داشته و در ظاهر حزب اللهی باشند اما در حقیقت حزب اللهی نیستند، چون دنبال خواست دل خودشان هستند و کاری به حکم الهی ندارند، فقط خواسته ی دلشان یکی از مستحبات یا قربیات است! 
حزب اللهی بودن، اینگونه نیست! 
ما باید ببینیم دستور خدا چیست و به آن عمل کنیم. برخی به این مسایل کاری ندارند و فقط به دنبال لذت بردن هستند؛ تازه با این وضع خراب ،با خودشان فکر می کنند که در مسیر الهی قراردارند و در حال رشد هستند! 
پس تبعیت از انسان کامل در سیر معنوی درونی، باید بدون دخالت عقل فرد و سلیقه ی شخصی باشد. لذت بردن ملاک نیست،آنچه اهمیت دارد،خودسازی و آدم شدن است،که تنها با تبعیت محض از انسان کامل حاصل می گردد. 
حضرت آیت الله مجتبی تهرانی، دفتر دل

به گزارش جهان، نوشته حامد تقدیری در گوگل پلاس